BAWIMY SIĘ W KAMISHIBAI – warsztaty teatralno-literackie dla dzieci