Bombowy Franek i inni… – Rzecz o lotnikach z ziemii ostrowskiej w II wojnie światowej