Dostępna prasa

Biblioteka prenumeruje dla swoich użytkowników prasę, którą udostępniamy zainteresowanym na miejscu w Czytelni prasy. Istnieje także możliwość wypożyczenia interesujących tytułów do domu na okres 7 dni (z wyłączeniem aktualnych numerów). Biblioteka nie zapomina także o najmłodszych użytkownikach, dla których znajdują się ciekawe propozycje. Poniżej zamieszczamy naszą ofertę.

Dzienniki

Tygodniki

Dwutygodniki

Miesięczniki

Prasa dla bibliotekarzy

Czasopisma dla dzieci i młodzieży