Nagrody

Dyplom od Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ostrowi Mazowieckiej z okazji 550-lecia Ostrowi Mazowieckiej za szczególne zasługi dla rozwoju społeczno- gospodarczego i kulturalnego miasta i powiatu.

Ostrów Mazowiecka 1972

Dyplom honorowy od Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia w upowszechnianie kultury.

Warszawa 1977r.

Decyzja Wojewody Ostrołęckiego w sprawie nadania imienia Marii Dąbrowskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej.

21 października 1978r.

Dyplom honorowy od Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia w upowszechnianie kultury.

Warszawa 1980r.

Medal im. Ludwika Mieczkowskiego w 80 rocznicę działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za szczególne zasługi w działalności na rzecz rozwoju społecznego.

Ostrów Mazowiecka 11 czerwca 2008 r.

Życzenia od burmistrza miasta Jerzego Bauera z okazji Jubileuszu 90-lecia powstania biblioteki.

Ostrów Mazowiecka 23 września 2018 r.

Życzenia od Starosty Ostrowskiego z okazji Dnia Bibliotek i Bibliotekarza.

Ostrów Mazowiecka 11 maja 2018 r.

Medal w dowód uznania za zasługi dla bibliotekarstwa oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Warszawa 10 września 2018 r.

Medal pamiątkowy za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Warszawa 23 września 2018 r.

Gratulacje z okazji Jubileuszu 90-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej od Koleżanek i Kolegów Bibliotekarzy z terenu Powiatu Ostrowskiego.

Ostrów Mazowiecka 23 września 2018 r.

Skip to content