Nagrody

List gratulacyjny z okazji Jubileuszu 95- lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej od wójta gminy Ostrów Mazowiecka Waldemara Brzostka

List gratulacyjny z okazji Jubileuszu 95-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej od wójta gminy Ostrów Mazowiecka Waldemara Brzostka

Ostrów Mazowiecka 8 maja 2023 r.

Gratulacje z okazji Jubileuszu 95- lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej od burmistrza miasta Ostrów Mazowiecka Jerzego Bauera

Gratulacje z okazji Jubileuszu 95-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej od burmistrza miasta Ostrów Mazowiecka Jerzego Bauera

Ostrów Mazowiecka 9 maja 2023 r.

Gratulacje z okazji Jubileuszu 90-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej od Koleżanek i Kolegów Bibliotekarzy z terenu Powiatu Ostrowskiego.

Ostrów Mazowiecka 23 września 2018 r.

Medal pamiątkowy za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Warszawa 23 września 2018 r.

Medal w dowód uznania za zasługi dla bibliotekarstwa oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Warszawa 10 września 2018 r.

Życzenia od Starosty Ostrowskiego z okazji Dnia Bibliotek i Bibliotekarza.

Ostrów Mazowiecka 11 maja 2018 r.

Życzenia od burmistrza miasta Jerzego Bauera z okazji Jubileuszu 90-lecia powstania biblioteki.

Ostrów Mazowiecka 23 września 2018 r.

Medal im. Ludwika Mieczkowskiego w 80 rocznicę działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za szczególne zasługi w działalności na rzecz rozwoju społecznego.

Ostrów Mazowiecka 11 czerwca 2008 r.

Dyplom honorowy od Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia w upowszechnianie kultury.

Warszawa 1980r.

Decyzja Wojewody Ostrołęckiego w sprawie nadania imienia Marii Dąbrowskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej.

21 października 1978r.

Dyplom honorowy od Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia w upowszechnianie kultury.

Warszawa 1977r.

Dyplom od Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ostrowi Mazowieckiej z okazji 550-lecia Ostrowi Mazowieckiej za szczególne zasługi dla rozwoju społeczno- gospodarczego i kulturalnego miasta i powiatu.

Ostrów Mazowiecka 1972