Nasze publikacje

Broszura okolicznościowa wydana na 95 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej

Redakcja, korekta: Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej

Petronela Pawłowska „Opowieść z książką w tle”

Redakcja, korekta: Jolanta Andruszkiewicz, Agnieszka Kaczmarek, Zofia Sokolik

Projekt graficzny, skład i łamanie: Anna Sujeta

Ballady i Opowiadania przekazała Bibliotece Alfreda Tyszka

Ostrów Mazowiecka: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej 2022, 149 s., rys., Indeks osobowy, 24 cm.

ISBN 978-83-910386-7-3.

Nakład: 125 szt.

Promocja książki odbyła się 28 września 2022 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2022

Publikacja wydana dzięki wsparciu finansowemu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej

Jerzy Madzelan „Ludzie i wydarzenia. Opowieści z Broku, Ostrowi

i okolic”

Redakcja, korekta: Jadwiga Sadowska

Indeks osobowy: Jadwiga Sadowska i Alina Wierzbicka

Redakcja techniczna, projekt graficzny, skład i łamanie: Ewa Majewska przy współpracy Marty Lach

Ostrów Mazowiecka: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej 2022, 383 s., fot., Indeks osobowy, 24 cm.

ISBN 978-83-910386-6-6

Nakład: 350 szt.

Promocja książki odbyła się 20 czerwca 2022 r.

„Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej w fotografii”

Opracowanie: Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej

Redakcja techniczna, projekt graficzny, skład i łamanie: Marta Lach i Ewa Majewska

Ostrów Mazowiecka: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej 2021, 28 s., fotografie, 15×21 cm

ISBN 978-83-910386-5-9

Nakład 300 szt.

Publikacja wydana w ramach projektu „Zaczarowany budynek w Ostrowi Mazowieckiej” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”

Adam Czesław Dobroński „Ziemia Ostrowska do 1914 roku”

Współpraca: Jan Dobroński, Piotr Sobieszczak

Redakcja, korekta i indeks: Jolanta Andruszkiewicz, Anna Duda-Depta, Alina Wierzbicka

Redakcja techniczna, projekt graficzny, skład i łamanie: Marta Lach i Ewa Majewska

Ostrów Mazowiecka: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej 2021, 366 s., [wkładka zdjęciowa 28 s.], Indeks miejscowości, 24 cm.

ISBN 978-83-910386-4-2

Nakład: 500 szt.

Publikacja powstała dzięki wsparciu finansowemu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz Powiatu Ostrowskiego.

Promocja książki odbyła się 11 czerwca 2021 r.

„Wojna 1939-1945 we wspomnieniach mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej i okolic”

Pod red. Jadwigi Sadowskiej i Aliny Wierzbickiej.

Ostrów Mazowiecka: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej 2019, 207 s., fotografie, portrety, Indeks osobowy, 24 cm

ISBN 978-83-910386-3-5

Typ: Literatura faktu, eseje, publicystyka

Gatunek: Antologia; Pamiętniki i wspomnienia

Nakład 350 szt.

Publikacja wydana w ramach projektu „Niezwykłe wspomnienia zwykłych ludzi 1939-1945” dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury w programie „Kultura-Interwencje 2019”

Dodruk 100 szt. (2019 r.)

Dodruk publikacji ze środków własnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej

„90 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej

w Ostrowi Mazowieckiej (1928-2018)”

Pod red. Jadwigi Sadowskiej i Jolanty Andruszkiewicz

Ostrów Mazowiecka: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej 2018, 142 s., fotografie, Indeks osobowy, 24 cm

ISBN 978-83-910386-2-8

Typ: publikacja popularnonaukowa.

Gatunek: Opracowanie

Nakład 200 szt.

Publikacja wydana dzięki wsparciu finansowemu:

– Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej

– Powiatu Ostrowskiego

– Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej

– Firmy ROLSTAL Pawłowski sp. z o. o.