Ośrodek Edukacji Regionalnej

Miejska Biblioteka Publiczna dokumentuje i propaguje dziedzictwo kulturowe regionu, szerzy wiedzę o jego unikalnej historii i tradycji. |
Aby jeszcze lepiej i pełniej wywiązywać się z powierzonych zadań, w grudniu 2020 roku,
w ramach struktury organizacyjnej MBP, powołany został Ośrodek Edukacji Regionalnej.
Jego zadaniem jest przede wszystkim gromadzenie materiałów dotyczących Ziemi Ostrowskiej, współpraca z ośrodkami akademickimi, instytucjami kultury, stowarzyszeniami, a także miłośnikami historii i pasjonatami lokalnego dziedzictwa.
W Bibliotece odbywają się promocje publikacji regionalnych połączone ze spotkaniami autorskimi, prelekcje dotyczące historii Ostrowi i okolic, wycieczki historyczne. Jedną
z ciekawszych form promocji dziejów miasta są podcasty i tematyczne ekspozycje. Biblioteka jest również współwydawcą Rocznika Ostrowskiego – regionalnego pisma popularnonaukowego.

Dziedzictwo historyczne Ostrowi i Ziemi Ostrowskiej w zbiorach naszej Biblioteki:
– książki, które tematycznie dotyczą miasta i jego okolic bądź ich autorami są ostrowianie
– czasopisma lokalne i regionalne
– rękopisy (maszynopisy)
– dokumenty życia społecznego (fotografie, plakaty, foldery, kalendarze, druki ulotne)
– pamiątki.Podcasty:
Bój o Ostrów
– Żelazna Dywizja
– Nasi chłopcy z Komorowa
– Wychowankowie Szkoły Podchorążych Piechoty w wojnie obronnej 1939 r.