Porozumienie

Na mocy porozumienia zawartego 1 kwietnia 2009 r. pomiędzy Burmistrzem Miasta Ostrów Mazowiecka a Zarządem Powiatu Ostrowskiego Miejska Biblioteka Publiczna realizuje zadania biblioteki powiatowej.
Instytucja sprawuje opiekę merytoryczną nad 10 bibliotekami gminnymi w powiecie ostrowskim, świadczy pomoc instrukcyjno-metodyczną  oraz podejmuje działania na rzecz integracji środowiska bibliotekarskiego. Gromadzi również literaturę fachową i wspiera doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek.