Przedszkolaki

  1. Poznajmy się – poznawanie biblioteki, zasad jej działania, zbiorów, usług.

  1. Hu! Hu! Ha! Zima wcale nie jest zła! – rozmowa o zimie: zasadach ubioru, bezpieczeństwie, zabawach zimowych, dokarmieniu zwierząt itp.
Skip to content