Rysiek Riedel we wspomnieniach spotkanie autorskie i koncert