Tworzenie gry mobilnej pt. Nieznane ślady Pileckich”