Wolontariat biblioteczny dla młodzieży – spotkanie 5/24