Wolontariat biblioteczny dla młodzieży – spotkanie 7