Wolontariat biblioteczny dla młodzieży – spotkanie organizacyjne – 28.03.2023 r.