Wolontariat biblioteczny dla młodzieży – 3 spotkanie