Zielone umiejętności – zawody przyszłości – warsztaty dla uczniów kl. VII-VIII SP i szkół średnich