Academica

Z przyjemnością informujemy, że nasza biblioteka przystąpiła do Academici, czyli cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych

Z elektronicznych zbiorów Biblioteki Narodowej w pełni legalnie można skorzystać w budynku głównym MBP przy ul. 11 Listopada 8.  Zapraszamy 😊

Darmowa wypożyczalnia Academica zastępuje tradycyjną wypożyczalnię międzybiblioteczną i umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Academica oferuje ponad 3,4 miliona pełnotekstowych publikacji – monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism. Stale rozbudowywane zasoby Academiki obejmują najnowsze wydania podręczników akademickich oraz aktualne numery fachowych czasopism specjalistycznych, jak również teksty źródłowe, literaturę piękną oraz zbiory specjalne- są to publikacje ze wszystkich dziedzin wiedzy, również te najnowsze, objęte ochroną prawa autorskiego.

Academica daje studentom i uczniom dostęp do literatury naukowej i popularnonaukowej potrzebnej w procesie kształcenia oraz przygotowywaniu prac licencjackich i magisterskich.

System pozwala użytkownikom na przeszukiwanie zasobów, rezerwację obiektów, wyświetlanie publikacji i tworzenie notatek do obiektów.

Najczęściej zadawane pytania:

Czym jest Academica?

Academica to darmowa wypożyczalnia międzybiblioteczna umożliwiająca korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.

Czy korzystanie z Academici jest darmowe?

Tak, zarówno przystąpienie do systemu, jak i dalsze korzystanie jest bezpłatne zarówno dla instytucji, jak i użytkowników.

Jakie publikacje są udostępniane w Academice?

W Academice udostępniane są przede wszystkim książki i czasopisma naukowe ze zbiorów Biblioteki Narodowej, w tym: podręczniki akademickie, prace naukowe i popularnonaukowe, lektury na konkursy i olimpiady przedmiotowe oraz czasopisma naukowe z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze wszystkich dziedzin wiedzy. Dostępne są również publikacje niskonakładowe oraz niedostępne na rynku wydawniczym.

Co zrobić, jeżeli danej publikacji nie ma w zasobie Academiki?

W przypadku nieodnalezienia poszukiwanej publikacji w zasobach Academiki istnieje możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na jej digitalizację poprzez formularz kontaktowy.

Jakie funkcjonalności daje konto użytkownika?

Oprócz przeszukiwania zasobów i ich wyświetlania (tj. publikacji z domeny publicznej lub licencjonowanych), zarejestrowany użytkownik możne m.in. rezerwować publikacje na wybranym terminalu w danej instytucji, zarządzać swoją rezerwacją, tworzyć notatki do publikacji, dodawać wyszukiwane publikacje do ulubionych.

Jak wyszukiwać publikacje?

Przeszukiwanie zasobów Academiki jest możliwe z poziomu wyszukiwarki na stronie startowej lub w katalogu. Zasoby można wyszukiwać poprzez wyszukiwanie proste lub zaawansowane, a także zawężać listę wyników dzięki odpowiednim filtrom.

Czy złożenie rezerwacji jest warunkiem koniecznych, aby skorzystać z publikacji?

Nie, złożenie rezerwacji jest opcjonalne i ma jedynie zagwarantować, że dana publikacja będzie dostępna dla czytelnika w wybranym terminie. Jeśli nikt w tym samym czasie nie korzysta z danej publikacji, to istnieje możliwość otworzenia publikacji na terminalu bez składania rezerwacji.

Czy istnieje możliwość pobierania lub drukowania materiałów chronionych prawem autorskim?

Nie, możliwość zapisywania i drukowania chronionych utworów została zablokowana zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Dozwolone jest jednak wykonywanie kopii fotograficznych przez osoby fizyczne zgodnie z zapisem o dozwolonym użytku osobistym z art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Na jakiej podstawie publikacje mogą być udostępniane w Academice?

Podstawę prawną udostępniania zasobów cyfrowych w systemie Academica stanowią tzw. licencje ustawowe, zawarte w art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którego ustęp 1 pkt 3 stanowi, że biblioteki, muzea, archiwa, instytucje oświatowe, uczelnie, instytuty badawcze prowadzące działalność, o której mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych mogą „udostępniać zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie tych jednostek”. Z art. 28 ust. 2 wynika, że udostępnianie egzemplarza cyfrowego nie może skutkować zwiększeniem liczby udostępnianych egzemplarzy. Z tego względu Academica umożliwia dostęp do każdej publikacji nie większej liczbie czytelników niż liczba posiadanych w postaci fizycznej egzemplarzy, które nie są w inny sposób udostępniane. Udostępnianie odbywa się zatem podobnie jak w przypadku międzybibliotecznych wypożyczeń publikacji papierowych, choć bez konieczności oczekiwania na przesyłkę tradycyjną zamówionej publikacji. By ułatwić użytkownikom korzystanie z zasobów chronionych prawem autorskim wprowadzono system rezerwacji publikacji w Instytucjach partnerskich. Pozwala to na zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu w wybranych przez nich terminach do szczególnie popularnych publikacji.

Chcę skorzystać z Academici. Co mam zrobić?

Udaj się do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej i poproś bibliotekarza o informacje.