Regionalia

Zbiór materiałów do monografii miasta Ostrowi Mazowieckiej/Jan Zakrzewski; zebrał oraz wstępem i notami biograficznymi Jana Zakrzewskiego zaopatrzył Adam Zakrzewski; przygotował do druku i przedmowę napisał Leszek S. Zakrzewski. Warszawa – Ostrów Mazowiecka: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, 2004. Temat: Ostrów Mazowiecka (Polska) — historia — źródła.