Kadra

Kadra Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej
Jolanta Andruszkiewicz – Dyrektor Biblioteki

Alina Wierzbicka – Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Anna Borowa – Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Anna Duda-Depta – Ośrodek Edukacji Regionalnej
Jolanta Zawadzka –  Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży
Hanna Piórkowska –  Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
Katarzyna Podbielska –  Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
Milena Brzostek –  Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
Agnieszka Kaczmarek – Oddział dla Dzieci
Sylwia Tryniszewska – Oddział dla Dzieci
Angelika Minota -stanowisko do spraw gospodarczych