Sala Tradycji

,,Białe kruki’’ w zbiorach biblioteki

 

 1. Bączek X.J.: Zarys historii filozofii, Warszawa 1909.
 2. Chmielowski P., Grabowski E.: Obraz literatury polskiej,Warszawa 1898.
 3. Kołłątaj H.: Stan oświecenia w Polsce, Warszawa 1905.
 4. Kondratowicz L.: Poezye, Mikołów – Warszawa 1908.
 5. Korzon T.: Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta, Kraków – Warszawa 1897.
 6. Mickiewicz A.: Pan Tadeusz, Lwów 1897.
 7. Polska jej dzieje i kultura, Warszawa 1927.
 8. Sienkiewicz H.: Listy z Afryki, Warszawa 1905.
 9. Skiba W.: Z historii odkryć i wynalazków, Lwów 1898.
 10. Staff L.: Siew doli, Charków- Warszawa 1916.
 11. Wielka historia powszechna. t. 5. Czasy nowożytne cz. 1, Warszawa 1938.
 12. Wielka przyroda ilustrowana, Warszawa 1933.

Ciekawostki

 

 1. Bandrowski J.: Na polskiej fali, Lwów-Warszawa 1938.
 2. Boulton W.H.: Wieczność piramid i tragedia Pompei, Warszawa [b.r.]
 3. Chateaubriand: O Buonapartem i o Burbonach, Warszawa [b.r.]
 4. Mickiewicz A.: Poezje, Chicago 1945.
 5. Słowacki J.: Beniowski, Chicago 1946.
 6. Szelągowski A.: Polska współczesna, Warszawa [b.r.]
 7. Żeromski S.: Biała rękawiczka, Warszawa 1928.

Książki z dawnych bibliotek ostrowskich

 

 1. Dobrowolski A.B.: Męczennicy polarni, Lwów 1937.
 2. Eurypides: Tragedye, Kraków 1918.
 3. Fredro A.: Komedye, Warszawa 1897.
 4. Gebrault A.: Sam przez Atlantyk, Warszawa [b.r.]
 5. Hutchinson A.S.M.: Skoro zima nadchodzi, Warszawa [b.r.]
 6. Ibsen H.: Nora, Lwów-Złoczów [b.r.]
 7. Kolcow A.B.: Wiersze, Petersburg 1872.
 8. Quatrefages A.: Karol Darwin i jego poprzednicy, Warszawa 1873.
 9. Raaf H.: Psychologia elementarna, Warszawa 1920.
 10. Reymont W.S.: Za frontem, Warszawa 1919.
 11. Rheinhardt E.A.: Eleonora Duse, Warszawa 1936.
 12. Roth J.: Marsz Radetzky’ego, Warszawa 1934.
 13. Rocznik II. [czasopismo], Warszawa 1932.
 14. Saint-Granier, Aghion M.: Republika niemych, Warszawa 1926.
 15. Sienkiewicz H.: Pisma t.27, Warszawa 1901.
 16. Sienkiewicz H.: Pisma t.5, Warszawa 1899.
 17. Sienkiewicz H.: t. 36, Warszawa 1901.
 18. Sieroszewski W.: Wśród kosmatych ludzi, Warszawa 1935.
 19. Słowacki J.: Poezye liryczne i ulotne, Kraków 1899.
 20. Spencer H.: Wstęp do socjologii, Warszawa 1884.
 21. Staff L.: Południca, Warszawa 1920.
 22. Szekspir W.: Dzieła dramatyczne, Warszawa [b.r.]
 23. Szekspir W.: Król Lir, Warszawa [b.r.]
 24. Szekspir W.: Wszystkie dzieła dramatyczne, Stuttgart 1889.
 25. Szelągowski A.: Dzieje powszechne i cywilizacyi, Warszawa 1918.
 26. Tetmajer K.: Na skalnym Podhalu, Warszawa [b.r.]
 27. Weyssenhoff J.: Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, Warszawa 1920.
 28. Zaleski J. B.: Poezye, Lwów – Warszawa 1877.
 29. Zapolska G.: Śmierć Felicjana Dulskiego, Kraków 1922.

Księgi rękopiśmienne

 

 1. Kontrolka uchwał Zarządu Miasta i Rady Miejskiej m. Ostrowi Mazowieckiej  [1929— 1930].
 2. Księga miejscowa do zapisywania akt starozakonnych zeyść okręgu Ostrów od roku 1847 do 1851 r.
 3. Sesjonariusz Zarządu t.1 [1921].
 4. Sesjonariusz Zarządu Miasta Ostrowi Mazowieckiej t.4 [1929].
 5. Sesjonariusz Zarządu Miasta Ostrowi Mazowieckiej t.5 [1930].

Najstarsze książki w zbiorach biblioteki

 

 1. Batbie A.: Nowy wykład ekonomii politycznej, Kraków 1870.
 2. Bykowski P.J.: Jelowiczowie Bukojemscy, Warszawa 1879.
 3. Darowski A. Szkice historyczne, Petersburg 1897.
 4. Darwin K.: Wyraz uczuć u człowieka i zwierząt, Warszawa 1873
 5. Dębicki W.M.: Postęp, szczęście i przewroty społeczne, Warszawa 1885.
 6. Dygasiński A.: Von Molken, Warszawa 1885.
 7. Goethe J.W.: Reineke-Lis, Warszawa 1899.
 8. Hosick F.: Życie Juliusza Słowackiego, Warszawa 1886.
 9. Kraszewski J.I.: Kartki z podróży 1858-1864, Warszawa 1866.
 10. Kraszewski J. I.: Kraków za Łokietka, Warszawa 1897.
 11. Mickiewicz A.: Pisma, Warszawa 1858.
 12. Sienkiewicz H.: Pisma t.3, Warszawa 1881.
 13. Skarbek F.: Pamiętniki Seglasa, Warszawa 1898.
 14. Smoleński W.: Szkoły historyczne w Polsce, Warszawa 1898.
 15. Spencer H.: Systemat filozofii syntetycznej, Warszawa 1886.
 16. Suttner B.: Precz z orężem!, Warszawa 1899.
 17. Turgieniew J.: Wybór powieści, Warszawa 1886.
 18. Wells H.G.: Wojna światów, Warszawa 1899.
 19. Weyhertówna W.: Życiorysy naszych najlepszych poetów 16-go stulecia, Warszawa 1899.

Najstarsze słowniki i encyklopedie w zbiorach biblioteki

   1.Arct M.: Nowoczesna encyklopedia ilustrowana, Warszawa 1936-1937.

   2.Księga ilustrowana wiadomości pożytecznych, Warszawa 1899.

3-5. Orgelbrand S.:  Encyklopedja powszechna, Warszawa 1901.6- 7. Trzaski, Everta i Michalskiego:            Encyklopedyczny słownik wyrazów obcych, Warszawa 1939.

   8.Trzaski, Everta i Michalskiego: Słownik języka polskiego, t.1, Kraków 1935.

9-10. Wielka ilustrowana encyklopedja, Kraków 1938.