Bo to się zwykle tak zaczyna… – Wspomnienia o Mieczysławie Foggu