„Szewczyk Dratewka” – przedstawienie teatralne dla dzieci w ramach inicjatywy