Wolontariat biblioteczny dla młodzieży- spotkanie 3